Blockchain is de nieuwe manier om de bedrijfsprocessen van zowel interne als externe ICT-systemen en applicaties aan elkaar te koppelen. Zo worden bedrijfsprocessen transparant en waar mogelijk (nog) efficiënter gemaakt.

bron: northchain.tech

Procesmodel

Voorbeeld flowmodel

GreenChain Future helpt uw organisatie met het in kaart brengen van uw gewenste proces. Samen met (uw) domeinexperts stellen we een flowmodel (zoals hiernaast) op. Wanneer het procesmodel voldoet aan uw beoogde bedrijfsproces, zetten wij het flowmodel om in OLE.

“OLE is een natuurlijke taal die het mogelijk maakt om het geschreven bedrijfsproces om te zetten naar foutloze blockchaincode.”

Nadat de OLE-tekst is opgesteld en gevalideerd door alle stakeholders, wordt de tekst door de compiler van NorthChain omgezet in blockchaincode.

GreenChain Future is strategisch partner van NorthChain en werkt met een door NorthChain ontwikkelde technologie voor procesmodelering, -optimalisering en ketenintegratie.

Ketenintegratie

Naast het modelleren van bedrijfsprocessen is OLE ook een uitstekende methode om processen tussen ketenpartners te modelleren. Het voordeel van ketenintegratie met behulp van blockchaintechnologie en de OLE-methode, is dat alleen de data geraadpleegd wordt die nodig is voor de betreffende processtap, door een partij die volgens het proces daartoe geautoriseerd is en de proceshandeling wordt gelogd op de blockchain.
Door de combinatie van OLE en blockchaintechnologie ontstaat een gevalideerd en betrouwbaar proces en de daarbij behorende procesdata.

In de GreenChain worden alle stappen in een proces gelogd. Hierdoor ontstaat gecertificeerde data die non-muteerbaar is.