Waarom blockchain?

Een blockchain is een decentrale database van transacties uit uw bedrijfsproces. Elke handeling die gedaan wordt in het bedrijfsproces wordt gelogd, een zogenaamd “block”. Alle betrokken partijen hebben een kopie van deze database, met een overzicht van alle transacties. Door de techniek achter de blockchain kan er daardoor niet gerommeld worden met de transacties. Openheid, transparantie en non-muteerbaarheid zijn de fundamenten van deze techniek.

Private blockchain

Waar in het nieuws veel gesproken wordt over public blockchain (bitcoin en cryptocurrencies), werkt GreenChain Future met private blockchaintechnologie. Dit heeft twee belangrijke voordelen: het maken van afspraken over hoe het proces er uit komt te zien en welke rolverdeling er gemaakt kanworden, is makkelijker. Immers weet je met welke partijen je zaken wilt doen. Bovendien zijn er geen energieverslindende algoritmes nodig die bepalen of een transactie wel/niet uitgevoerd mag worden.
Met de OLE methode van NorthChain kunnen we in korte tijd uw eigen blockchain gestuurde proces vormgeven.

Wilt u meer weten over wat blockchaintechnologie kan betekenen voor uw organisatie of meer weten over OLE? Wij komen graag een keer koffie drinken en een demo geven.