Veelgestelde vragen

Een blockchain is een database van transacties, die gerepliceerd is over alle deelnemende partijen in een proces. Elke stap in een uit te voeren bedrijfsproces is een transactie die na validatie gelogd wordt als een “block” op de “chain”. Er zijn twee soorten blockchains: public en private blockchains.
OLE is een natuurlijke taal waarmee bedrijfsprocessen beschreven kunnen worden. Vanuit de OLE taal kan uw blockchain gegenereerd worden. U kunt meer lezen over OLE op de site van NorthChain: https://www.northchain.tech/hoe-ole-werkt/ .
Nee, een private blockchain die gebouwd wordt met de OLE-methode kan zelfs kostenbesparend zijn. Hierdoor kunnen ook kleinere bedrijven de voordelen van blockchain techniek toepassen.
Een goed ontworpen private blockchain en bedrijfsproces voldoet aan de AVG. GreenChain Future heeft hiervoor kennis in huis.
Voordat een OLE specificatie wordt geschreven, vinden er diverse validatie rondes plaats van uw bedrijfsproces. Mocht na het genereren van de blockchain alsnog een aanpassing gedaan moeten worden, dan kan het procesmodel eenvoudig aangepast worden en daarna de OLE specificatie. Het nieuwe proces vervangt uw huidige blockchain, maar u behoudt wel uw data.
Nee, alleen geautoriseerde gebruikers kunnen gegevens inzien en de gegevens die zij in kunnen zien, zijn alleen de gegevens waarvoor zij geautoriseerd zijn.
Nee, (proces)data dat gelogd is op de blockchain is non-muteerbaar. GreenChain Future helpt u wel om uw proces goed te ontwerpen dat de kans op een foute invoer zo klein mogelijk maakt.
Nee, een private blockchain werkt niet met een verrekeningsmechanisme. Partijen zijn wel vrij om een verrekeningssysteem in hun proces in te richten.